1. Загальні положення

Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») розроблена для її використання в процесі здійснення підприємницької діяльності інтернет-магазину iwantmore.com.ua (далі – «Продавець»), та встановлює порядок отримання, збирання, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту та розкриття персональних даних користувачів послуг інтернет-магазину iwantmore.com.ua (далі – «Користувач»), розташованого в мережі інтернет за адресою https://iwantmore.com.ua, включаючи всі його сторінки та субдомени (Далі – «Сайт»).

  1. Визначення основних термінів

«Персональні дані» – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

«Обробка персональних даних» – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання та розповсюдження, реалізація, передача, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

«Суб’єкт персональних даних» – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

«Власник персональних даних» – фізична чи юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

«Згода суб’єкта персональних даних» – добровільне волевиявлення фізичної особи про надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, виражену у письмовій формі або у формі, що дозволяє зробити висновок про надання згоди.

«Користувач» – дієздатна особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, що переглядає інформацію на Сайті, яка отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення на купівлю товарів, які представлені на Сайті інтернет-магазину. Є суб’єктом персональних даних.

«Продавець» – організація, незалежно від її організаційно-правової форми, та/або фізична особа підприємець, яка здійснює продаж товару за допомогою інтернет-магазину iwantmore.com.ua. Є власником персональних даних.

«Одержувач» – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

«Третя особа» – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, власника чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якому власником чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

«Розпорядник персональних даних» – фізична чи юридична особа, якій власником персональних даних чи законом надано право обробляти ці дані від імені власника.

  1. Обробка персональних даних

3.1 Продавець отримує персональні дані Користувачів на Сайті інтернет-магазину Продавця https://iwantmore.com.ua та з його сторінок у соціальних мережах (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok та інші).

3.2 До персональних даних, що обробляються, належать:

3.2.1 Особиста контактна інформація, яку Користувач надає для можливості зв’язку з ним: прізвище, ім’я, по-батькові, контактний номер телефону, електронна пошта, дані соціальних мереж.

3.2.2 Адреса для виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем з доставки замовлень.

3.2.3 Платіжна інформація, необхідна для здійснення обміну, повернення та оплати за товар.

3.2.4 При оплаті Замовлення безготівковим способом платіжний сервіс, доступ до якого надається через Сайт, може вимагати надання додаткової інформації, необхідної для обробки та проведення платежу (зокрема, але не обмежуючись, номер банківської картки, термін дії картки, CVV2 код, ім’я власника картки тощо). Продавець не має доступу до таких персональних даних, не збирає та не обробляє їх. Покупець несе відповідальність за ознайомлення з правилами збору та обробки персональних даних відповідного платіжного сервісу. Будь-який запит на ці персональні дані має бути надісланий платіжному сервісу.

3.2.5 Інформація, яку Користувач надає Продавцю під час укладання договору публічної оферти, розміщеної на Сайті, та/або укладаючи договір про надання додаткової послуги на Сайті.

3.2.6 Інформація про Покупця, що збирається під час використання Сайту: історія переглянутих товарів, IP-адреса, номер сесії та cookie Покупця на Сайті, тип браузера, тип операційної системи, тимчасова зона, мовні налаштування.

3.2.7 На Сайті використовуються файли cookie та аналогічні технології для відстеження функціонування Сайту та активності Покупців під час його відвідування. Файли cookie – це невеликі текстові файли, які відправляються в інтернет-браузер із Сайту та зберігаються на пристрої Покупця. Продавець зберігає файли cookie, щоб забезпечити технічно оптимізоване надання послуг. Покупець може налаштувати свій браузер і відмовитись від усіх файлів cookie або вказати, коли файли cookie можуть надсилатися. Вимкнення cookie може спричинити неможливість доступу до частин сайту, які потребують авторизації.

3.2.8 Якщо Користувач дає згоду на обробку персональних даних, це автоматично дозволяє Продавцю використовувати файли cookie щоразу, коли Користувач взаємодіє з Сайтом.

3.2.9 Положення цієї Політики поширюються також на порядок збирання та обробки інформації, прямо не визначеної в цій Політиці, щодо якої є згода Користувача або інша підстава на обробку відповідно до чинного законодавства.

  1. Мета обробки персональних даних

4.1 Для зв’язку з Користувачами з метою надання послуг, безпосередньо для надання послуг, які замовляють Користувачі, обробки замовлень та платежів, проведення розрахункових операцій, доставки товарів, відправки розсилок електронною поштою, у тому числі з метою відправлення комерційних пропозицій, повідомлень про акції та інших новин інтернет-магазину (при необхідності Користувач може відмовитися від підписки на такі інформаційні повідомлення).

4.2 Для зворотного зв’язку з Користувачами при надсиланні ними повідомлень, доступними на Сайті засобами комунікації, надання клієнтської підтримки Користувачам.

4.3 Для оцінки та аналізу ринку, продуктів, послуг та сервісів, що надаються Продавцем, для прогнозування переваг та інтересів Користувачів з метою покращення якості таких послуг та сервісів.

4.5 Для забезпечення безпеки Сайту та запобігання шахрайству, а також для перевірки дотримання умов, що регулюють використання Сайту.

  1. Права суб’єкта персональних даних

5.1 Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом.

5.2 Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані.

5.3 Доступ до своїх персональних даних.

5.4. Отримувати не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи опрацьовуються персональні дані, а також отримувати вміст таких персональних даних.

5.5 Подавати мотивовану вимогу власника персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.

5.6 Подавати мотивовану вимогу зміни чи знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або недостовірні.

5.7 На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, не наданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що недостовірні або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

5.8 Звертатися зі скаргами на опрацювання своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

5.9 Застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

5.10 Вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди.

5.11 Відкликати згоду на обробку персональних даних.

5.12 Знати механізм автоматичного оброблення персональних даних.

  1. Захист персональних даних

6.1 Продавець не здійснює передачу персональних даних Користувачів третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та/або цією Політикою.

6.2 Продавець має право передавати персональні дані Користувача третім особам за згодою самого суб’єкта персональних даних.

6.3 Продавець має право залучати третіх осіб (логістичних, технічних, фінансових партнерів) для виконання своїх зобов’язань перед Користувачем та з метою контролю, аналізу та покращення роботи Сайту, ведення статистики на умовах, що відповідають цій Політиці та іншим вимогам законодавства.

6.4 Третім особам може надаватися доступ до персональних даних Користувачів виключно в обсязі та на строки, необхідні для виконання їх функцій та обов’язків. Треті особи зобов’язані не розкривати та не використовувати персональні дані Користувачів для інших цілей.

6.5 Продавець забезпечує впровадження розумних організаційних та технічних заходів щодо захисту персональних даних Користувачів від випадкових втрат або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення або доступу до персональних даних.

6.6 Продавець не несе відповідальності за функціонування серверів та роботу постачальників телекомунікаційних послуг, що може спричинити витік або втрату персональних даних Користувачів, за роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий або обмежений доступ до Сайту, за роботу третіх осіб, з вини яких можливе розголошення персональних даних Користувачів, а також за розголошення Користувачем своїх персональних даних на Сайті та сторінках Продавця у соціальних мережах.

6.7 Користувач визнає, що у разі його недбалого ставлення до безпеки та захисту своїх даних, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до персональних даних Користувача. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві внаслідок таких дій.

  1. Зміни Політики

Продавець має право без попереднього повідомлення Користувачів вносити зміни та доповнення до цієї Політики. При зміні Продавцем способу обробки персональних даних Користувачів дана Політика буде оновлена ​​та набуде чинності з моменту її розміщення на Сайті. У випадку, якщо будь-які положення цієї Політики або їх частини визнаються такими, що суперечать чинному законодавству України, або недійсними, це не впливає на інші положення цієї Політики і вони продовжують діяти повною мірою та є дійсними. Недійсне положення або положення, яке не може бути виконане без подальших дій Сторін, вважається зміненим та виправленим у тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності та можливості виконання.

  1. Згода Користувача

Користувач не має права використовувати інтернет-сайт https://iwantmore.com.ua та купувати товари за допомогою Сайту, якщо він не згоден з даною Політикою конфіденційності та захисту персональних даних.