1. Загальні положення

1.1 Положення цього документа є Договором публічної оферти (далі – «Договір») між інтернет-магазином iwantmore.com.ua (далі – «Продавець») та користувачем послуг інтернет-магазину (далі – «Покупець»). Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, умови публічного договору встановлюються однаковими всім споживачів.

1.2 Даний Договір регулює відносини сторін щодо замовлення, оплати, доставки, обміну, повернення товарів на інтернет-сайті Продавця https://iwantmore.com.ua, включаючи всі його сторінки та субдомени (далі – «Сайт»).

1.3 Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, факт здійснення Покупцем оплати замовленого на Сайті інтернет-магазину iwantmore.com.ua Товару, або факт відвантаження (у разі післяплати) замовленого Покупцем на Сайті інтернет-магазину iwantmore.com.ua Товару, є повним і беззастережним прийняттям Покупцем умов цього Договору (акцептом), що підтверджує укладання цього Договору на запропонованих умовах.

  1. Визначення основних термінів

У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі визначення:

«Акцепт» – повне та беззастережне прийняття Покупцем умов Договору публічної оферти.

«Сайт» – інтернет-сайт Продавця, розташований у мережі інтернет за адресою https://iwantmore.com.ua, включаючи всі його сторінки та субдомени.

«Продавець» – організація, незалежно від її організаційно-правової форми, та/або фізична особа підприємець, яка здійснює продаж товару за допомогою інтернет-магазину iwantmore.com.ua.

«Покупець» – дієздатна особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримує інформацію від Продавця та розміщує Замовлення на купівлю Товарів, які представлені на Сайті.

«Товар» – продукція, розміщена та запропонована для продажу на Сайті, у тому числі предмети для інтимного використання.

«Замовлення» – оформлена та розміщена заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю.

  1. Предмет договору

Продавець здійснює реалізацію та доставку Товару, розміщеного на Сайті, відповідно до чинної вартості, а Покупець оплачує та отримує Товар відповідно до умов цього Договору.

  1. Права та обов’язки сторін

4.1 Обов’язки продавця

4.1.1 Своєчасно та в повному обсязі надати Покупцю Товар відповідно до умов цього Договору та оформленого Замовлення після отримання оплати за відповідний Товар.

4.1.2 У разі неможливості виконання зобов’язань за Договором, негайно повідомити про це Покупця, та вжити необхідних заходів для усунення причин, що спричинили неможливість виконання зобов’язань за цим Договором.

4.1.3 У разі внесення змін до цього Договіру, публікувати на Сайті інформацію з цими змінами.

4.2 Права продавця

4.2.1 Отримувати оплату за Товар відповідно до умов цього Договору та оформленого Замовлення.

4.2.2 Відмовити у наданні Товару у разі його відсутності або з інших поважних причин, повернувши сплачені кошти Покупцю.

4.2.3 Змінювати асортимент, вартість Товарів та змінювати іншим чином інформацію на Сайті.

4.2.4 В односторонньому порядку вносити зміни до цього Договіру без попереднього погодження з Покупцем та розміщувати оновлену версію Договору на Сайті.

4.2.5 В односторонньому порядку відмовитись від виконання Договору у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.2.6 Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

4.3 Обов’язки Покупця

4.3.1 Своєчасно та в повному обсязі оплачувати Товар відповідно до умов цього Договору та оформленого Замовлення.

4.3.2 Ознайомитись з правилами замовлення, оплати та повернення Товару.

4.3.3 Надавати Продавцю інформацію, необхідну для виконання обов’язків за цим Договором, у тому числі доступ до персональних даних.

4.3.4 Переглядати інформацію на Сайті щодо змін цього Договору.

4.3.5 Використовувати Товар тільки згідно з інструкцією, якою комплектується Товар, та правил, опублікованих на відповідній сторінці Сайту.

4.3.6 Нести повну відповідальність за використання Товару.

4.3.7 У разі виявлення браку, неповної комплектації Товару – негайно повідомити про це Продавця для здійснення обміну Товару на аналогічний або повернення, та не робити спроб самостійного ремонту Товару.

4.4 Права Покупця

4.4.1 Отримати якісний Товар своєчасно, відповідно до умов цього Договору та оформленого Замовлення.

4.4.2 Отримувати необхідну інформацію про товари інтернет-магазину.

4.4.3 Самостійно переглядати та обирати Товар на Сайті.

4.4.4 Оформляти замовлення обраного товару.

4.4.5 Відмовитися від отримання Товару та здійснити повернення сплачених коштів за умови, що надання Товару ще не почалося.

  1. Вартість Товару та порядок розрахунків

5.1 Всі ціни по кожному Товару на сайті вказуються в гривні. Ціни не включають вартість доставки Товару.

5.2 Продавець має право в односторонньому порядку та без попередження Покупця змінювати ціни на Товари, розміщені на сайті. Зміна ціни не розповсюджується на вже сплачені Покупцем Товари.

5.3 У разі розміщення на Сайті неправильної ціни Продавець повідомляє про цей факт Покупця для підтвердження Замовлення за зміненою ціною або анулювання Замовлення. У разі відсутності можливості зв’язатися з Покупцем, Замовлення вважається автоматично анульованим. При цьому у випадку, якщо Товар вже був сплачений, його вартість повертається Покупцю.

5.4 Оплата за Товар здійснюється Покупцем у гривні шляхом безготівкового розрахунку з використанням платіжного сервісу, доступного на сторінці оформлення Замовлення на Сайті, або готівкою при отриманні Товару від служби доставки.

5.5 У разі безготівкового розрахунку зобов’язання Покупця з оплати Товару вважається виконаним на дату зарахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Замовлення обробляється Продавцем лише після повної оплати Товарів, зазначених у цьому Замовленні.

5.6 У разі несплати за Товар, Продавець не надає Товар Покупцеві та анулює Замовлення.

  1. Доставка Товару

6.1 Доставка товару здійснюється після обробки Замовлення Продавцем.

6.2 Покупець обирає спосіб доставки з доступних на Сайті варіантів. Покупець самостійно сплачує вартість доставки, якщо інші умови прямо не вказані на сторінці оформлення Замовлення. Послуга доставки вважається наданою у момент отримання Товару Покупцем. У разі здійснення обміну/повернення Товару відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів» вартість доставки не відшкодовується.

6.3 Терміни та інші особливості доставки визначаються службою доставки. Продавець не несе відповідальності за можливу затримку у доставці Товару, якщо така затримка виникла не з вини Продавця. Якщо Покупець вказав неправдиві або неточні дані при оформленні Замовлення, що спричинили додаткові витрати на доставку Товару, всі пов’язані з цим збитки та додаткові витрати покладаються на Покупця.

6.4 Якщо Покупець не забрав Товар протягом терміну його зберігання у службі доставки, Товар повертається Продавцю. У такому разі Продавець анулює Замовлення та повертає оплачену вартість Товару Покупцеві з відрахуванням вартості доставки.

6.5 Замовлення вважається виконаним Продавцем у момент фактичної передачі Товару Покупцеві. Право власності на Товар та пов’язані з ним ризики переходять від Продавця до Покупця у момент передачі Товару службою доставки.

6.6 Отримуючи Замовлення, Покупець зобов’язаний оглянути доставлений Товар та перевірити його відповідність якості, асортименту, комплектації та цілісності упаковки. Підпис Покупця у накладній (квитанції, декларації тощо), наданої службою доставки або кур’єром, підтверджує відсутність зауважень у Покупця до Товару, засвідчує факт переходу права власності на Товар Покупцю та підтверджує, що Продавець повністю та належним чином виконав свої зобов’язання перед Покупцем за цим Договором.

  1. Обмін та повернення

Обмін Товару або повернення грошей здійснюється лише при виявленні заводського браку протягом 14 днів після покупки (обов’язково має бути збережено заводське пакування належного стану та всі супутні вкладиші). В інших випадках, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 172 від 19.03.1994 р., Товар належної якості обміну та поверненню не підлягає.

  1. Інтелектуальна власність

8.1 Усі матеріали Сайту, включаючи зображення, контент, графіку, дизайн та інші елементи Сайту, є об’єктами права інтелектуальної власності Продавця або осіб, які надали Продавцю право використовувати такі об’єкти. Усі виняткові майнові права інтелектуальної власності на Сайт належать Продавцю. Використання Сайту Покупцями можливе виключно відповідно до положень цього Договору та законодавства України у сфері інтелектуальної власності та виключно для особистих, некомерційних цілей.

8.2 Покупець зобов’язується не відтворювати, не копіювати та не розповсюджувати іншим чином будь-які елементи Сайту, контент та інші матеріали Сайту.

8.3 Покупець не має права використовувати торгові марки та/або комерційні назви Продавця.

8.4 Торгові марки, комерційні найменування та інші об’єкти права інтелектуальної власності на Товари, які можуть розміщуватись на Сайті, є інтелектуальною власністю їхніх законних правовласників.

  1. Конфіденційність та захист персональних даних

9.1. Для оформлення Замовлення Покупець вказує свої персональні дані. Також Продавець отримує персональні дані Покупця під час використання Сайту та його сторінок у соціальних мережах. Продавець опрацьовує персональні дані, зокрема, для виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

9.2 Надаючи свої персональні дані, Покупець підтверджує, що:

9.2.1 Надані ним персональні дані є правдивими, точними та не персональними даними третіх осіб.

9.2.2 У разі надання персональних даних третіх осіб (зокрема даних осіб, що здійснює отримання Товару), Покупець має право на надання таких даних і не порушує прав третіх осіб.

9.2.3 Дає згоду на передачу Продавцю своїх персональних даних, їх подальшу обробку, зберігання, передачу та використання, у тому числі третіми особами, які залучаються Продавцем.

9.2.4 Особливості збору, обробки та зберігання персональних даних, а також права Покупця за своїми персональними даними регулюються Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Продавця.

  1. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

10.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

10.2 Покупець несе відповідальність за використання Товару. З моменту передачі права власності на Товар Покупець несе всі ризики, пов’язані з Товаром, включаючи ризик втрати та пошкодження Товару.

10.4 Продавець не несе відповідальності за пошкодження/втрату Товару, що стався з вини служби доставки, або інші наслідки, викликані діями або бездіяльністю служби доставки, а також з вини Покупця, або будь-яких третіх осіб, або внаслідок форс-мажорних обставин.

10.5 У разі невиконання або недобросовісного виконання умов цього Договору однієї зі Сторін, що призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов’язана відшкодувати ці збитки в повному розмірі.

10.6 Продавець вживає всіх можливих та розумних заходів для перевірки дієздатності Покупця та досягнення Покупцем вісімнадцятирічного віку, однак не може гарантувати, що всі Покупці відповідають критеріям, необхідним для укладення цього Договору, та не несе жодної відповідальності у разі укладення Договору особою, яка не відповідає необхідним вимогам.

10.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору за наявності обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили (форс-мажором) для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний, непередбачуваний характер, що виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та не могли їм запобігти.

10.8 У разі виникнення спору між Продавцем та Покупцем сторони погоджуються вжити всіх заходів для його вирішення шляхом переговорів.

10.9 Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

  1. Строк дії договору

11.1 Акцепт Оферти Покупцем є підтвердженням укладення Договору на умовах Оферти та діє до моменту виконання Продавцем зобов’язань за цим Договором.

11.2 Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання Покупцем умов цього Договору та в інших випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

11.3 Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання Продавцем умов цього Договору та в інших випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

11.4 При внесенні Продавцем змін до цього Договіру він починає діяти в новій редакції після його публікації на Сайті.